10. 10. 2011

Strana zelených Vsetín vyzývá zastupitelstvo a radu města Vsetína k ráznému omezení hracích přístrojů na území města. Jen do konce letošního roku totiž má město Vsetín možnost požádat Ministerstvo financí o zrušení povolení hernám, které jsou umístěny v rozporu se zákonem. „Město Vsetín má platnou vyhlášku, která zakazuje provoz heren ve stometrovém okruhu od škol, zdravotnických zařízení nebo úřadů. Vyzýváme město k tomu, aby využilo svého práva a urychleně požadálo o zrušení těchto nezákonných heren Ministerstvem financí. Pokud tak neučiní, nezmizí díky novele loterijního zákona z města po další tři roky ani jeden automat,“ uvedl předseda vsetínských Zelených Michal Berg. „Pokud město tuto jedinečnou možnost nevyužje, ukáže se, že veškerá vyjádření o snaze omezit hazard jsou jen plané sliby,“ dodal.

Ústavní soud ve známé kauze Chrastava rozhodl, že i videoloterijní terminály může obec regulovat stejně jako klasické hrací automaty. Město Vsetín má platnou obecně závaznou vyhlášku 1/2009, která zakazuje umístění herních přístrojů ve stometrovém okruhu od veřejných budov jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo úřady. Podle stránky MapyHazardu.cz je ve Vsetíně 15 z celkového počtu 32 heren umístěno v tomto zakázaném stometrovém okruhu – viz mapa na http://www.mapyhazardu.cz/d/vsetin/.

Vzhledem ke změnám legislativy má nyní Město Vsetín čas pouze do konce roku 2011, aby požádalo ministerstvo financí o odnětí povolení k provozu těch videoloterijních terminálů, které jsou provozovány v rozporu s platnou vyhláškou města. Pokud tak město neučiní, těchto hracích automatů se nepůjde zbavit další tři roky, což je přechodná lhůta kterou zavádí nový loterijní zákon.

To, že obce, které mají svou vyhlášku, mohou okamžitě zregulovat herny, které jí odporují, potvrzuje i reportáž České televize, kterou je možné vidět zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/138830-obce-maji-moznost-k-okamzite-regulaci-hazardu/

Strana zelených Vsetín vyzývá zastupitele města Vsetína, aby přijali usnesení, ve kterém závazně uloží vedení města, aby vyzvalo Ministerstvo financí k odnětí povolení u problematických herních přístrojů.

Starostka Iveta Táborská se v srpnu v MF Dnes nechala slyšet, že město čeká s dalšími kroky pro omezení hazardu až na platnost nového loterijního zákona od 1. ledna 2012. To však dle výše uvedených informací povede pouze k zakonzervování současného stavu na další tři roky. Naopak pro účinné a okamžité omezení hazardu je potřeba využít všech možností ještě do konce tohoto roku!

Na nutnosti účinně omezovat hazard ve městě se dle níže uvedených vyjádření shodují představitelé většiny politických subjektů ve vsetínském zastupitelstvu – je asi jen málo jiných témat, na která by vyádřili takovou shodu názorů. Z jejich vyjádření jasně vyplývá snaha hazard omezit a také přiznání, že ani finanční příjmy, které město Vsetín z poplatků za hazard má, nedokáží ospravedlnit existenci takového množství heren. Jak ukazují zkušenosti odborníků a samospráv jiných měst, vklady na sázky do hazardních přístrojů navíc z velké většiny tvoří sociální dávky, úvěry a půjčky a výnosy z trestné činnosti. V situaci, kdy se celá Česká republika potýká s problémem eskalace potíží sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, by bylo neomluvitelné nevyužít všechny zákonné možnosti k omezení společensky vysoce nebezpečného hazardu, který se sociálním vyloučením a dalšími negativními jevy ve společnosti úzce souvisí.

Zároveň by bylo nanejvýš vhodné vyzvat příslušné orgány města a Městskou policii k častějším a intenzivnějším kontrolám heren, zda v nich nehrají lidé, kteř pobírají sociální dávky, jako se to děje např. v severočeském Rumburku – viz článek „Rumburk nachytal 14 lidí, jak propíjejí dávky nebo je hází do automatů„.

Vyjádření vsetínských politiků na téma hazard:

„Vymýtíme hrací automaty z centra města a ztížíme přístup k hazardu pro sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva.“
Stanislav Pavelec a Jan Vychopeň, TOP09
zdroj: volební program TOP09 Vsetín pro komunální volby 2010

„Ze strany zastupitelstva byl vždy zájem eliminovat jakýkoliv negativní jev. Předpokládá to však diskuzi o hledání nejvhodnějšího řešení v podobě obecně závazné vyhlášky, protože vzhledem ke stávající legislativě tento jev nemůžeme zcela vymýtit.“
Květoslav Othová, KDU-ČSL
zdroj: http://www2.mestovsetin.cz/zastupitele-schvalili-zamer-regulovat-vyherni-hraci-automaty/d-487888/p1=30177

„V každém případě bychom ale měli hledat cestu, jak ve městě co nejvíce omezit automaty a jiné sázkové hry.“
Jiří Čunek, KDU-ČSL
zdroj: http://www.vsetin.cz/zastupitele-chteji-dale-omezit-hraci-automaty-a-dalsi-sazkove-hry/d-494620

„Naše zodpovědnost je ale lokální a přínos do městské pokladny v žádném případě nevyvažuje to, co automaty v konečném důsledku způsobují.“
Daniel Fojtů, KDU-ČSL
zdroj: http://www2.mestovsetin.cz/zastupitele-schvalili-zamer-regulovat-vyherni-hraci-automaty/d-487888/p1=30177

„Tuto iniciativu vítám a myslím si, že jakýkoliv dopad na rozpočet je v tomto případě podružný.“
Dalibor Sedláček, ČSSD
zdroj: http://www2.mestovsetin.cz/zastupitele-schvalili-zamer-regulovat-vyherni-hraci-automaty/d-487888/p1=30177

„Vyhlášku proti hracím automatům jistě podpořím.“
Zdeněk Vejpustek, KSČM
Zdroj: osobní komunikace


Zajímá vás veřejné dění a chcete mít reálně možnost ovlivnit život ve svém okolí? Přidejte se k nám! Více informací proč a jak se stát členem Strany zelených najdete zde