12. 10. 2011

Vsetínské zastupitelstvo v úterý 11. října schválilo záměr připravit novou vyhlášku o regulaci hazardu na území města Vsetína. Usnesením byla zřízena pracovní skupina, která bude na přípravě nové vyhlášky pracovat. „Zájem města vytvořit novou vyhlášku a regulovat hazard vítáme, stejně jako zřízení pracovní skupiny pro její přípravu,“ uvedl předseda vsetínských Zelených Michal Berg. „Jen je zarážející, že se na přípravě vyhlášky mají podílet i zástupci provozovatelů heren. To mi připadá, jako kdyby se drogový dealer měl podílet na tvorbě protidrogových zákonů,“ dodal.

Do zmíněné skupiny totiž mají své zástupce vyslat nejen Městská policie, sociální a finanční odbor města, komise prevence kriminality nebo sdružení Občané proti závislostem, ale také zástupci držitelů povolení provozovat hrací automaty ve Vsetíně. „Považuji to za velmi nešťastné řešení. Rozhodnutí o tom, zda Vsetín chce nebo nechce automaty, je zcela v kompetenci města a provozovatelé heren se musí tomuto rozhodnutí přizpůsobit. Takto logicky hrozí, že se do vyhlášky může dostat něco, co bude provozovatelům heren vyhovovat. Jako ‚odborníci‘ na hazard totiž budou mnohem lépe připraveni argumentovat než úředníci radnice,“ uvedl Michal Berg.

Starostka Iveta Táborská se při prijednávání tématu vyjádřila také k výzvě Strany zelených, aby město požádalo Ministerstvo financí o zrušení heren, které jsou v rozporu s platnou vyhláškou města v blízkosti škol a úřadů. Ústně přislíbila, že město se po zjištění všech potřebných informací na Ministerstvo financí obrátí a požádá jej o přezkum. Tento slib však neměl formu usnesení zastupitelstva, ale pouze vyjádření starostky v rozpravě k projednávanému tématu. „Budeme se snažit zjistit, jak tato snaha města dopadne a jak se ministerstvo financí vyjádří,“ okomentoval vyjádření starostky Michal Berg.

Pondělní tiskovou zprávu Strany zelených Vsetín naopak odmítl zástupce sdružení Občané proti závislostem Petr Vejrosta, který se debaty zúčastnil. Petr Vejrosta nejprve prohlásil, že navrhovaný postup přezkoumání u ministerstva není možný, protože Ústavní soud údajně posuzoval platnost vyhlášek v Chrastavě a Františkových Lázních, které byly sepsány podle jiných paragrafů, než vsetínská vyhláška.

Strana zelených Vsetín se nicméně přesto domnívá, že město může požádat o přezkum i za současné situace. „Ústavní soud jasně stanovil, že obce mají možnost regulovat všechny typy hracích automatů na svém území. V odůvodnění jeho rozhodnutí se navíc výslovně uvádí, že by bylo ‚prostým formalismem, pokud by Ústavní soud přikročil ke zrušení vyhlášky, jestliže by obec vzápětí mohla přijmout vyhlášku de facto se stejným normativním obsahem‘. Ministerstvo tak musí tuto možnost regulace respektovat, ať už byla vydaná na základě různých paragrafů. Městu Vsetín tak nic nebrání požádat o zrušení svých hracích automatů ve stometrovém okruhu od škol, úřadů a zdravotnických zařízení. Ostatně, pokud město tento podnět podá, na reakci Ministerstva financí se jasně ukáže, zda město tuto pravomoc má nebo nemá, do té doby to jsou jen různé právní pohledy na věc,“ dodal Michal Berg.

Občané proti závislostem ústy Petra Vejrosty apelovali na zastupitele, aby namísto razantního omezení heren město šlo cestou dohody s provozovateli automatů a snažilo se získat z jejich odvodů (a tím i z peněz, které prohrají na automatech občané Vsetína) více peněz do svého rozpočtu na aktivity v oblasti sportu, kultury nebo volnočasových aktivit. Jak uvedl předseda vsetínských Zelených Michal Berg, tento postoj zmíněného sdružení je velmi zarážející. „Občané proti závislostem předvedli v posledním měsíci dokonalý názorový obrat v postoji k regulaci hazardu. Zatímco ještě v srpnu na svém webu uvádějí, že provozování hazardních přístrojů způsobuje ‚zadlužování, rozvody, ztráty majetku, rozpady rodin, specifickou kriminalitu a sociálně patologické jevy a bohužel také časté sebevraždy‘ (zdroj), pak v říjnu navrhují automaty nijak výrazně neomezovat, dohodnout se s provozovateli a získat z nich více peněz pro potřeby města. V jejich zprávě se dokonce objevuje formulace, že jimi navrhované řešení povede ke ‚zkvalitnění provozoven‚! Pro me osobně byla touto změnou jejich dlouholetého postoje výrazně narušena důvěryhodnost jejich aktivit v oblasti regulace hazardu,“ uvedl Michal Berg.

Situaci ohledně vzniku nové vyhlášky i přezkumu stávajících automatů bude Strana zelených nadále sledovat. „Věřím, že zastupitelé potvrdí svá předchozí vyjádření a dotáhnou svou snahu výrazně regulovat hazard do konce a výsledkem nebude nějaké polovičaté řešení, které by prospělo jen a pouze provozovatelům heren,“ dodal na závěr Michal Berg.