24. 9. 2012

Na sobotu 22. září připadl den celosvětového protestu proti těžbě břidlicového plynu hydraulickým štěpením, tzv. frakováním. Strana zelených se připojila k desítkám organizací po celém světě, které požadují postavit tuto k životnímu prostředí velmi nebezpečnou metodu mimo zákon. „Hydraulické štěpení, zejména v nestabilních podmínkách valašských hor, představuje obrovské riziko. Pokud by bylo povoleno, hrozí zničení pitné vody, sesuvy a další ohrožení životního prostředí,“ upozorňuje František Šulgan, odborný pracovník CHKO Beskydy a rožnovský zastupitel za Stranu zelených. „Tato metoda těžby nemá v českých podmínkách své místo a je třeba ji zakázat zákonem,“ dodal rezolutně.

Celosvětový den proti frakování představuje snahu všech zainteresovaných stran upozornit na nebezpečí, které snahy o těžbu plynu touto metodou představují. „Nejedná se o abstraktní ohrožení, ale o konkrétní desítky tun chemikálií, které jsou už při průzkumné těžbě vháněny do podzemí, přičemž nikdo nemůže zaručit, že se nemohou dostat do spodních vod,“ uvádí František Šulgan. „Naše zákony na podobné mětody nepamatují a i když bylo vyhlášeno dočasné moratorium na žádosti o průzkum, je třeba usilovat o úpný zákaz této metody,“ dodal.

Dvouletý zákaz, který Ministerstvo životního prostředí měsíc vyhlásilo, není podle odborníků dostatečná ochrana. Panuje skepse, že se situace jen odsune a po dvou letech přejdou těžařské firmy opět do útoku. Proto požadují všechny organizace zapojené v koalici Stop HF úplný zákaz této metody. V senátu již je projednáván konkrétní návrh, politikům všech stran tak stačí jeho přijetí pouze podpořit.

Protesty proti těžbě na Valašsku, které patří spolu s Berounskem a Broumovskem ke třem nejohroženějším oblastem, začaly již na jaře letošního roku. Petici proti průzkumné těžbě podepsalo např. jen v Jablůnce několik stovek lidí. „Byli jsme velmi překvapeni, když jsme se dozvěděli, co těžaři chystají. Vše se děje v tichosti a za tím je obvykle nějaká lotrovina,“ uvedla jedna z iniciátorek petice v této valašské obci Ema Rousová. „Hodně lidí bylo překvapeno, co že se to chystá. Přišlo nám tedy důležité se ozvat a zároveň o nebezpeční informovat co nejvíce lidí v okolí,“ dodala.

Strana zelených i nadále vyzývá politiky všech stran, aby vyslyšeli obavy občanů a po vzoru Bulharska nebo Francie přijali zákon, který tento způsob těžby plynu zakáže.