16. 12. 2012

Zájemci o veřejný život Vsetína nemají v posledním předvánočním týdnu klid. Hned čtyři veřejné akce budou projednávány s veřejností či na jednání zastupitelstva: územní řízení rekontrukce parku Trávníky/Rybníky, diskuse nad podobou rekonstrukce koupalište u průmyslovky, představení finálních návrhů úprav náměstí Svobody a schvalování rozpočtu města na rok 2013. A jako obvykle, u každé z nich by se daly najít výtky a chyby, zejména v komunikaci města.

Rekonstrukce parku Rybníky/Trávníky

V pondělí ráno proběhne veřejné projednávání v rámci územního řízení rekonstrukce parku Rybníky/Trávníky. Město bohužel zvolilo odstrašující model – nejprve v utajení a tichosti proběhlo správní řízení o kácení stromů a přestože se místní obyvatelé, poté co se o jeho výsledku dozvěděli, proti tomuto rozhodnutí odvolali, příslušní úřednici orgán na odvolání nijak nezareagovali, stromy nechali pokácet a samotné odvolací řízení tak bude jen úřednickým cvičením bez vztahu k realitě.

Některé z připomínek místních občanů k podobě rekonstrukce, zejména ty, které se snažil zachránit co nejvíce zeleně, tak již logicky nebude možné při projednávání územního řízení uplatnit, protože stromy jsou již pokáceny. Přesto však snad zvítězí zdravý rozum a majitelé nemovitostí v sousedství budou moci uplatnit své připomínky na zvýšení hlučnosti, vykácení keřů či nebezpečnosti některých prvků záměru při jejich blízkosti železniční tratě.

Rekonstrukce koupaliště u průmyslovky

V pondělí v 16:30 se sále v Masarykovy veřejné knihovny koná prezentace záměru rekonstrukce koupaliště u průmyslovky. Na webu města je jen informační plakátek, doufejme, že po setkání budou uveřejněny i podrobnější materiály pro ty, kteří se na prezentaci nemohou dostavit. Doufejme, že tyto plány dopadnou lépe než neuskutečněné záměry pánů Čunka a Kudlíka z let 2005 a 2007.

Náměstí Svobody snad už definitivně

Návrhy architekta Ivo Kovačeviče na finální podobu úprav Náměstí Svobody budou prezentovány na úterním zastupitelstvu, které začíná ve 13:00. Oceňujeme, že je tento bod zařazen hned na začátek jednání a zájemci se tak mohou dostavit na konkrétní čas. I tak by ale bylo vhodné, aby zastupitelstva začínala v odpoledních hodinách, aby si občané pro jejich návštěvu nemuseli brát volno z práce.

Rozpočet města na rok 2013

Na stejném úterním zastupitelstvu bude projednáván také rozpočet města na rok 2013. Návrh rozpočtu najdete zde – bez podrobnějšího vysvětlení však laik nemá příliš šanci zjistit, co se za kterou položkou skrývá. Podle Vsetínských novin se s jednotlivými podrobnostmi rozpočtu seznamovali zastupitelé na pracovním jednání, ostatní obyvatelé však nejsou pro vedení města odpovídajícími partnery a tyto podrobnosti a záměry jim tedy nemusí být vysvětleny. Což neznamená, že některé konkrétní kroky v rozpočtu nejsou smysluplné, jen tento krok není v souladu s proklamovanou otevřeností radnice a odpovědném zapojování občanů do rozhodování.

Více k rozpočtu 2013 píšeme v tomto článku.