8. 1. 2013

Ne rozpočet města, ani prezentace úprav náměstí svobody, ale na první pohled nevinný bod „schvalování termínů jednání zastupitelstva pro rok 2013“ byl nakonec nejzajímavějším okamžikem jednání vsetínských zastupitelů v roce 2012. Stačilo málo a svým obyvatelům by dali nemilý vánoční dárek v podobě návratu počáteční doby jednání zastupitelstva na devátou hodinu ranní, která je pro drtivou většinu pracujících naprosto nevhodná. Tento návrh nakonec neprošel o jediný hlas.

Před rokem se zastupitelé uráčili vyjít alespoň několik milimetrů vstříc a posunuli začátek jednání zastupitelstva z deváté ranní na třináctou hodinu. Ačkoli je to stále lepší než nic, problém jednodušší dostupnosti veřejného jednání to v zásadě nevyřešilo – ani ve 13 hodin není pro mnoho občanů jednoduché se z práce uvolnit pro návštěvu zastupitelstva. Zatímco města, ve kterých chce být radnice blíže lidem nejen rétoricky, ale i skutky, běžně začínají svá jednání zastupitelstva v odpoledních hodinách, senátor Jiří Čunek navrhl vrátit jednání zpět na ranní devátou.

Pro svůj návrh argumentoval stejně zcestnými argumenty jako před rokem starostka Táborská. Návštěvnost na zasedáních zastupitelstva se prý po posunutí na 13 hodinu nezvýšila a proto je tento posun zbytečný. Navíc prý do této návštěvnosti nemají být započítáváni ti, jejichž případ zastupitelstvo přímo projednává (například v podobě prodeje či koupě pozemku), protože ti by prý přišli tak jako tak.

Nic není vzdálenější otevřené a transparentní samosprávě než tyto argumenty. Komu jinému měli zastupitelé vycházet vstříc, než právě těm, kteří se na zasedání zastupitelstva chtějí dostavit, protože se projednává nějaký bod, který se jich týká? A nemusí to být jen majetkové záležitosti, zastupitelstvo projednává také dotace a granty, investice města nebo sociální politiku. Bylo by jistě ideální, kdyby byli zastupitelé pod kontrolou desítek párů očí na každém jednání, ale městská politika není hokej, takže argumentovat průměrnou návštěvností na jednání je naprosto zcestné. Zastupitelé by měli svá jednání učinit pokud možno co nejpřístupnější a ať chceme nebo ne, to je možné pouze s jejich začátkem po konci běžné pracovní doby.

Je o to víc smutné, že jediným hlasem, který se na zasedání proti Čunkově návrhu zvedl, byl hlas komunistického zastupitele Antoláka. Ano, člen KSČM poučoval zástupce demokratických stran o tom, jak více zpřístupnit jednání samosprávy veřejnosti. Čunkův návrh nakonec nebyl přijat, ale jen těsně – pro posun zpět na 9 hodinu se vyslovilo hned deset zastupitelů z 21: Čunek, Fojtů, Bělov, Othová (KDU-ČSL), Kaločová (nestr.), Sedláček (ČSSD), Slovák, Kalabus (ODS), Vychopeň a Pavelec (TOP09). O tom, že na rozdíl od jiných měst se informaci, kdo jak hlasuje pro který bod programu, na webu města nedozvíte, se asi nemá ani smysl zmiňovat.

A zbytek jednání prosincového zastupitelstva? Architekt Kovačevič se oproti avízu nedostavil, rozpočet byl přijat v podstatě bez připomínek (naše výtky zde) a stejně tak i nová koncepce bydlení města Vsetína.

Michal Berg
Strana zelených Vsetín